Usługi księgowe

Oferujemy naszym Klientom prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji dla podatku zryczałtowanego wraz z niezbędnymi ewidencjami środków trwałych i wyposażenia. Prowadzimy ewidencję i rozliczenia podatku VAT dla podmiotów krajowych i zagranicznych, sporządzamy sprawozdania finansowe, obsługujemy badania bilansu. Pracujemy także zdalnie na programach księgowych Klientów.